Groepen

Op basisschool De Windroos wordt lesgegeven aan leerlingen in de leeftijd van 4-13 jaar. 
Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij leerlingen op grond van hun leeftijd in een jaargroep worden ingedeeld. Binnen deze groepen wordt er in het ochtendprogramma voor de vakken rekenen en taal op drie niveaus gewerkt en is er veel aandacht voor de eigenheid van iedere leerling. Aangepast werk voor zowel de uitvallers als de bollebozen is een dagelijks terugkerende activiteit. 

De groepsgrootte is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen, het aantal leerkrachten en het aantal groepen dat geformeerd kan worden. Aan het eind van ieder schooljaar wordt, voor het daaropvolgende schooljaar, het aantal groepen en het aantal leerlingen per groep vastgesteld.
In het schoolplan en schooljaarkalender staat precies aangegeven hoe de verdeling is. In de onderbouw, leerjaar 1 t/m 4, proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Extra middelen worden dan ook in deze groepen ingezet.
De gemiddelde groepsgrootte van leerjaar 5 t/m 8 ligt rond de 25 leerlingen. Op dit moment kennen we geen combinatiegroepen in de midden- en bovenbouw. De kleutergroepen zijn bewust samengesteld met leerlingen uit leerjaar 1 en 2.