Gezonde school

De Windroos is al sinds schooljaar 2013-2014 door het Ministerie erkend als een Gezonde School. We zijn hier trots op. Concreet betekent dit dat wij veel aandacht besteden aan de gezondheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Een goed voorbeeld hiervan is ons uitgebreide Sportprogramma. We stimuleren ouders hun kinderen groenten en fruit mee te geven en te trakteren op gezonde traktaties. Onze leerlingenraad speelt hierin ook een belangrijke en actieve rol.