Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Voor kinderen met dyslexie hanteren we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederland). Alle leerkrachten op onze school zijn geschoold hoe om te gaan met kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie is of dyslexie geconstateerd is.

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
- veel extra oefening in het (technisch) lezen
- Remedial teaching voor (technisch) lezen
- extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeldDyslexiecentrum Twente (DCT) is twee dagen per week op school aanwezig voor de behandeling van kinderen met hardnekkige dyslexie.