REMEDIAL TEACHING

Heeft een kind een leerprobleem, dan kan er hulp van de remedial teacher worden ingeroepen. Deze stelt een apart oefenprogramma op (samen met de leerkracht en de interne begeleider) d.m.v. een handelingsplan. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen, indien nodig, extra taalaanbod in kleine groepjes van de leerkracht en/of re-teaching voor rekenen. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt een ontwikkelperspectief opgesteld.