Digitaal onderwijs

Op De Windroos hebben leerlingen diverse digitale hulpmiddelen ter beschikking. De groepen 1 en 2 hebben een aantal iPads in de klas waarop kinderen spelenderwijs kunnen leren. Vanaf groep 3 bieden onze lesmethodes diverse verwerkingsprogramma's aan. De kinderen kunnen hiermee aan de slag op een iPad of Chromebook. De groepen 5 t/m 8 verwerken het rekenen structureel op een Chromebook. De leerlingen krijgen direct feedback en de leerkracht kan de leerlingen beter volgen en van hulp voorzien. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de beschikking over een eigen Chromebook. Naast het rekenen gebruiken de leerlingen de Chromebook voor o.a. Engels, het opzoeken van informatie en het maken van presentaties en verslagen.
Dit alles wordt aangestuurd vanuit de leerkracht die de tablet en/of chromebook alleen inzet als er een duidelijke toegevoegde waarde is.

  
Elk lokaal beschikt daarnaast over digitale borden en door de school heen staan computers opgesteld of kan er gebruik gemaakt worden van laptops. Het team van de school is getraind in digitaal onderwijs.