ons onderwijs

Wij bieden hoogwaardig onderwijs dat erop gericht is onze leerlingen optimaal verder te helpen op hun weg in de maatschappij. Aan onze pedagogische en didactische kwaliteiten stellen we dan ook hoge eisen. Bij de Windroos stemmen we ons onderwijs af op de specifieke behoeften van elke leerling en streven we ernaar dat al onze leerlingen maximale resultaten behalen binnen hun individuele mogelijkheden. Uiteraard gaat het in onze school om hun ontwikkeling op intellectueel en sociaal-emotioneel gebied, maar er is daarnaast uitgebreid aandacht voor creatieve vakken, drama, muziek en sport. We houden ons bewust bezig met de gezondheid van onze leerlingen en stimuleren, in samenwerking met de ouders, een gezonde leefstijl. De Windroos biedt haar leerlingen en hun ouders een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en een professioneel team van leerkrachten dat zich blijft ontwikkelen en kritisch is op zichzelf.