uitgangspunten

Bij de Windroos streven we ernaar om de leerlingen de juiste bagage mee te geven om na onze school vol vertrouwen hun weg te kunnen vervolgen en dus ook naar de beste aansluiting op het vervolgonderwijs. We willen ons onderscheiden door een brede ontwikkeling van de leerling en spelen in op hun specifieke behoeften en talenten. We werken bij de Windroos systematisch en doelgericht aan optimale prestaties én hebben aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen tot evenwichtige en zelfstandige mensen met een gezonde leefstijl en een positief zelfbeeld, in een omgeving waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We hechten op onze school waarde aan het aanleren van waarden en normen alsmede aan het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid, respect hebben voor elkaar, empathisch vermogen, kunnen delen, samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en een positieve levensinstelling. Ons team voelt zich integraal verantwoordelijk voor onze aanpak en het plezier dat we in ons werk hebben, beschouwen we als een belangrijke voorwaarde voor succes.

We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Onze relatie met hen is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en onze communicatie met hen is open en transparant.
Betrokkenheid van de ouders staat bij ons hoog in het vaandel en we betrekken hen dan ook zoveel mogelijk bij de school. 
In de culturele ontmoeting tussen school en thuis maken we gebruik van elkaars culturele sterkten. Hierbij neemt ieder kind zijn / haar eigen mogelijkheden en achtergrond mee.