Oudercursus Taal

In de cursus ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’ leren de ouders dezelfde woorden als de kinderen in de kleutergroepen (peutergroepen of kinderopvang). Net als de kinderen werken we aan de hand van thema’s. Hierbij gebruiken we de woordwebben en praatplaten van LOGO 3000, Praten met Pim en ook de prentenboeken van de kleuters komen aanbod. We leren deze woorden zodat je als ouder makkelijker thuis samen met je kind kan oefenen. Ook besteden we aandacht aan hoe en wat je dan thuis kan doen met je kind. Ook de nieuwsbrief, rapportgesprekken, opvoedthema’s, het Nederlandse schoolsysteem en wat we van jou als ouder in Nederland verwachten, komen aan de orde.

Naast het leren van de woorden werken we veel aan de grammatica van het Nederlands. Dit doen we aan de hand van grammatica uit het boek ‘Uitgebreide basisgrammatica NT2 - Klare Taal’. Ook leren we teksten lezen en vragen maken. Daarnaast zijn luisteren en spreken onderdelen die aan bod komen.

We werken klassikaal, individueel en in groepjes. Soms werken we op verschillende niveaus, soms werken we juist samen waardoor we veel met en van elkaar kunnen leren. We werken serieus en hard, maar we hebben zeker ook veel plezier en lachen veel met elkaar. Respect voor elkaar, voor ieders achtergrond, geloofsovertuiging en niveau is hierbij de basis.

Het is heel fijn en het werkt echt motiverend om dit in een groep met andere ouders te doen! 

De lessen worden op maandagochtend en woensdagochtend van 9 uur tot 11.30 uur in de personeelskamer van de school gegeven door Marina Frensel.
Mocht u belangstelling hiervoor hebben, komt u dan gerust even langs.