Schakelklas

Het is belangrijk dat kinderen een goede start maken op de basisschool. Voor sommige kinderen is het goed dat zij een extra taalaanbod krijgen. Schakelklassen maken dit mogelijk. Aan de schakelklassen doen alle scholen in Enschede mee. Kinderen uit groep 2 met een achterstand in de Nederlandse taal kunnen naar een schakelklas. Om alle kinderen goede aandacht te kunnen geven, zitten er maximaal 13 kinderen in een schakelklas.

In de lessen gaat er veel aandacht uit naar het leren van de Nederlandse taal. De leerkracht helpt de kinderen bij het leren van woorden en het maken van zinnen. Er worden klanken aangeleerd en voorbereidende leesvaardigheden geoefend. Het programma is opgebouwd rondom een thema waarin een prentenboek centraal staat. In de schakelklas werken de kinderen veel samen in tweetallen of in groepjes.
Kinderen gaan minimaal 10 uur per week naar de schakelklas. De rest van de tijd gaan de kinderen naar hun eigen groep op hun eigen school. Het lesprogramma wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De kinderen zitten voor een periode van 1 jaar in een schakelklas.

De aanmelding gebeurt door de leerkracht waar uw kind bij in de klas zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van ouder(s) / verzorger(s). Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen. Uiteindelijk bepaalt de regiegroep vanuit de gemeente of uw kind mag deelnemen.