VVE beleid

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. 

Het VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

  • taalontwikkeling: hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid;
  • beginnende rekenvaardigheid: hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
  • motorische ontwikkeling: hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

voorschoolse educatie

Voordat een kind bij ons op school begint, kan het op een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) een VVE-indicatie gekregen hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers. De voorschoolse voorziening richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

vroegschoolse educatie

Als het kind 4 jaar is, gaat het naar de basisschool. Wij sluiten met onze vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2 naadloos aan bij het programma van de voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze zorg op maat, maar de ondersteuning geldt voor alle kinderen die hier behoefte aan hebben. Een goede overdracht van voorschool naar onze school zorgt voor een doorgaande lijn in ondersteuning van uw kind. Deze "warme overdracht" vindt samen met de pedagogische medewerker van de voorschool, de leerkracht van school en u, ouder op school plaats.