IKC - HET BASTION

Het Integraal Kindcentrum 0-13 jaar is een samenwerkingsconcept (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs) binnen de gemeente Enschede, waarbinnen voor alle ouders/verzorgers en alle kinderen een ononderbroken voorziening van opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs gecreëerd wordt. 

Samen met OBS de Harry Bannink en Kinderopvang Humanitas (peuterspeelzaal Speelkasteel, Kinderopvang De Toverbal en Buitenschoolse Opvang Het Bastion ) vormen wij Integraal Kindcentrum Het Bastion. De voorzieningen zijn allemaal in 1 gebouw gehuisvest, genaamd Het Bastion.