Ouders

Goede contacten met ouders zijn voor ons onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs. De Windroos streeft daarom naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). De school doet regelmatig ook een beroep op de ouders, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad van de school. Door allerlei activiteiten ontstaat er een goede samenwerking tussen ouders en team. Actieve betrokkenheid stimuleert immers de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen. Dat alles draagt bij aan een positieve schoolbeleving en een prettige schooltijd voor onze leerlingen.