Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen afkomstig uit groep 5 t/m 8. Ieder jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden in de groepen 5 en 7. Als je gekozen bent door je klasgenoten, zit je 2 jaar in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar samen met juf Mariël en juf Marion B. 

De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op De Windroos. In de klas praten zij met de andere kinderen over hun wensen en ideeën. Deze zaken worden vervolgens besproken in de leerlingenraad ter advisering van het team en de directie. Dus de leerlingenraad denkt mee over schoolse zaken en wordt betrokken bij beslissingen die de leerlingen aangaan.
Zo stimuleren deze leerlingen bijvoorbeeld het eten van groenten en fruit op school, werken zij mee aan het nakomen van afspraken zoals bijvoorbeeld niet fietsen op het schoolplein. Ook hebben ze meegedacht met de herstructurering van de schoolbrink tegenover de school. Dit gebeurde in overleg met de landschapsarchitect en de woningbouwvereniging Domijn.