Taalverrijkingsgroep

Bij ons op school worden taalbegaafde leerlingen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan extra taalverrijkingslessen.
Deze leerlingen krijgen dan 1 keer per week instructie van de Remedial Teacher. In hun eigen groep gaan ze deze instructie verwerken door de opgegeven opdrachten uit te voeren.