SCHOOLTIJDEN 

We gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
Met uitzondering van de groepen 1 en 2. Deze kinderen hebben op woensdag vanaf 12.00 uur vrij.

De deuren van De Windroos gaan om 8.20 uur open, zodat we ook daadwerkelijk om 8.30 uur kunnen
beginnen aan de lessen. We vinden het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan
plaatsvinden. We verwachten dan ook dat alle kinderen op tijd op school en in de klas zijn.

De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Er mag dan een boterham en/of fruit gegeten worden.
We willen m.u.v. verjaardagen dat er niet gesnoept wordt en dat er ook geen blikjes frisdrank
meegenomen worden naar school.
Bij verjaardagen zouden we het op prijs stellen de traktaties te beperken tot een kleinigheid. Op school
is een map ter inzage aanwezig met gezonde traktaties. Op www.voedingscentrum.nl kunt u kijken voor leuke, lekkere en gezonde traktaties.  
Groep 1 en 2 speelt op de onderbouwspeelplaats. De groepen 3 t/m 8 spelen op de algemene speelplaats en op de schoolbrink tegenover de school. Kinderen hebben zo meer speelruimte ter beschikking.                                                                                   

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Herfstvakantie :      17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie:         26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Pasen:                      7, 9, 10 april 2023
Koningsdag:             27 april 2023
Meivakantie:            24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart:              18 en 19 mei 2023
 Pinksteren:              28 en 29 mei 2023
Zomervakantie:       24 juli 2023 t/m 4 september 2023

Alle leerlingen hebben vrij op: 21 september 2022, 30 juni 2023
Alleen groepen 1 en 2 vrij op:  3 oktober 2022, 31 oktober 2022, 9 december 2022, 24 februari 2023, 6 maart 2023, 23 juni 2023, 3 juli 2023