SCHOOLTIJDEN 

We gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.
Met uitzondering van de groepen 1 en 2. Deze kinderen hebben op woensdag vanaf 12.00 uur vrij.

De deuren van De Windroos gaan om 8.20 uur open, zodat we ook daadwerkelijk om 8.30 uur kunnen
beginnen aan de lessen. We vinden het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan
plaatsvinden. We verwachten dan ook dat alle kinderen op tijd op school en in de klas zijn.

De kinderen lunchen in de klas met de leerkracht. Er mag dan een boterham en/of fruit gegeten worden.
We willen m.u.v. verjaardagen dat er niet gesnoept wordt en dat er ook geen blikjes frisdrank
meegenomen worden naar school.
Bij verjaardagen zouden we het op prijs stellen de traktaties te beperken tot een kleinigheid. Op school
is een map ter inzage aanwezig met gezonde traktaties. Op www.voedingscentrum.nl kunt u kijken voor leuke, lekkere en gezonde traktaties.  
Groep 1 en 2 speelt op de onderbouwspeelplaats. De groepen 3 t/m 8 spelen op de algemene speelplaats en op de schoolbrink tegenover de school. Kinderen hebben zo meer speelruimte ter beschikking.                                                                                   

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Herfstvakantie :      12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie:         21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Pasen:                      2, 4 en 5 april 2021
Koningsdag:             27 april 2021
Meivakantie:            3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren:               23 en 24 mei 2021
Zomervakantie:       12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Alle leerlingen hebben vrij op: vrijdag 13 november 2020, maandag 26 april 2021
Alleen groepen 1 en 2 vrij op:  19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 en van 1 t/m 5 maart 2021