LOGOPEDIE

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling wat betreft spraak en taal. Vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen is belangrijk. De leerkracht wijst ouders en/of verzorgers op signalen die kunnen wijzen op een mogelijke belemmering in de taal-/spraakontwikkeling. Daarnaast hebben wij enige  ervaring met kinderen met TOS (Taalontwikkelingsstoornis).

Wij werken nauw samen met klinkR Logopedie. Omdat wij grote waarde hechten aan vroegtijdige logopedische ondersteuning van kinderen die dit nodig hebben, kan logopedie aan leerlingen uit de groepen 1 en 2 onder schooltijd plaatsvinden. Door de nauwe samenwerking met klinkR Logopedie kunnen wij optimaal aansluiten bij de geboden hulp. U bent uiteraard ook vrij om een ander logopedisch bureau in te schakelen voor hulp aan uw kind. 
Logopedische behandeling wordt vergoed door de basisverzekering.