Oudercommissie

Basisschool De Windroos is niet alleen een school die open staat voor haar leerlingen. Ook de ouders/verzorgers voelen zich er thuis. We hebben dan ook een grote groep ouders en verzorgers binnen onze school die een bijdrage leveren. Daar zijn we trots op.

Het doel van de oudercommissie is: het zorg dragen voor een goed contact tussen ouders en leerkrachten, tussen de ouders onderling en voor de behartiging van de belangen van het kind op onze school.
De OC bestaat uit 10 personen, allen ouders van kinderen van onze school. Het OC verzorgt samen met de leerkrachten voor uw kinderen allerlei activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld: St.Nicolaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp van groep 8 en de afscheidsavond van groep 8. Ook helpen ze verder bij het organiseren en assisteren van andere activiteiten. Voor al deze activiteiten vergaderen ze regelmatig waarbij ook de directeur en een teamlid aanwezig is. De oudercommissie is aangesloten bij  de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (N.K.O.) Hierdoor blijven wij ook landelijk gezien op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op onderwijsgebied.

OUDERBIJDRAGE

Om een en ander te kunnen betalen, vraagt de school een bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage wordt geïnd door de OC en is €42,50. Van dit geld betalen we onder andere het schoolreisje. Via de maandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte hierover.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht u van deze bijdrage willen afzien, betekent dit dat uw kind aan een aantal activiteiten niet kan deelnemen.

STICHTING LEERGELD

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kan Stichting Leergeld ondersteuning bieden. Gaat u hiervoor naar de directeur.