Sport en bewegen

Basisschoolkinderen bewegen veel en graag. Deze positieve bewegingsattitude willen we behouden en uitbouwen door middel van kwalitatief goed onderwijs in bewegen.
Sport en bewegen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, het draagt bij aan de preventie van tal van ziekten en we zien het als een maatschappelijk bindmiddel.
We kiezen op onze school voor een programma met een breed en veelzijdig bewegingsrepertoire om zo onze leerlingen een goede startpositie te geven in hun verdere ontwikkeling en om een actieve leefstijl te ontwikkelen. Bewegingsonderwijs levert een gerichte en planmatige bijdrage aan de optimale ontwikkeling van de bewegingsmogelijkheden van het kind, afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden.

Het Sportprogramma

Sinds 1985 hebben we een eigen sportprogramma dat bestaat uit sport-, spel- en muzikale bewegingslessen. We laten de kinderen met een aantal sporten en hun spelregels in aanraking komen. Alle kinderen van school doen hier aan mee. We willen zo proberen te bereiken dat ze zich voor een sport gaan interesseren. Bovendien willen we de kinderen leren omgaan met hun lichaam en hun gevoelens (bijvoorbeeld tegen verlies kunnen). Alle leerlingen volgen verschillende lessen, afhankelijk van het leerjaar. De opbouw van de lessen is zo gekozen dat het beoogde doel zo goed mogelijk bereikt wordt. De lessen worden daarom door volledig bevoegde docenten gegeven. De kosten van dit extra sportprogramma proberen we o.a. door het organiseren van verschillende acties (bijvoorbeeld het ophalen van oud papier) zo laag mogelijk te houden. De ouders betalen een bedrag per kind per jaar hiervoor. Zie voor het juiste bedrag de schooljaarkalender.

GYM

De groepsleerkrachten werken volgens het nieuwe vakwerkplan. De leerkrachten maken gebruik van de leskaarten die door een groep vakleerkrachten is samengesteld. Op deze leskaarten wordt er over het algemeen in drie groepen gewerkt zodat de kinderen een zo veelzijdig mogelijk bewegingsaanbod zullen krijgen. De leskaarten zijn voorzien van situatiefoto's en tekeningen hoe de materialen in de zaal moeten worden neergezet. Ook staat er aangegeven hoe de oefeningen moeilijker/makkelijker gemaakt kunnen worden en tevens worden er de manieren van hulpverlenen aangegeven. Het werken in drie vakken houdt ook in dat er zelfstandig gewerkt gaat worden. 
Door het jaar heen wordt er deelgenomen aan de door Sportaal in samenwerking met sportverenigingen georganiseerde toernooien zoals voetbal, basketbal, hockey en beeball. Ook wordt er gebruik gemaakt van de sportkennismakingslessen. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk leerlingen deelnemen.
Mochten er bij leerlingen bewegingsachterstanden worden geconstateerd, dan kunnen zij doorverwezen worden naar de MRT (motorisch remedial teaching). MRT is in de buurt en gratis.

DE GYMtijden

De gymlessen worden op maandag, dinsdag en donderdag gegeven door meneer Niels. 
Op woensdag verzorgt juf Karlijn de lessen.

 

Judorooster

Op vrijdag worden er judolessen gegeven op school. 
De groepen 1 en 2 hebben elke week les. De groepen 3 t/m 8 hebben (afhankelijk van het schooljaar) per groep een blok van 7 weken les.