Kunst en cultuur

Kunst- en cultuureducatie wordt een steeds belangrijkere factor in het onderwijs. In de media hoort en ziet u bijvoorbeeld regelmatig Koningin Maxima die zich inzet voor meer muziek in de klas. Wij zijn er ook van overtuigd dat  kunst- en cultuureducatie onze kinderen in contact brengt met de onderliggende waarden in de samenleving. Het laat hen historische lijnen van de verschillende culturen zien en leert kunst te beschouwen en te waarderen. Bovendien is het een geweldige mogelijkheid om de creativiteit in doen en denken te ontwikkelen. Het doel van De Windroos is kinderen in een doorlopende leerlijn kennis te laten maken met kunst (muziek, beeldende kunst, dans en drama) en erfgoed. Wij willen de leerlingen graag een gevarieerd programma aanbieden van kunstzinnige en culturele activiteiten. Dit doen we bijvoorbeeld via een bezoek aan de verschillende culturele instellingen in Enschede voor een tentoonstelling, workshop of voorstelling. Ook nodigen we muzikanten, theatermakers en kunstenaars uit om met de kinderen te werken op school.
We besteden veel aandacht aan drama (toneel). Dit doen we in de groep en bij het Windroostheater. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan muziekonderwijs. Door middel van “De Muziekimpuls; meer muziek in de klas”. Studenten van het ArtEZ Conservatorium geven van januari t/m juni muziekles in alle groepen. Elke groep gaat naar een museum.

WINDROOSTHEATER

De Windroos heeft een eigen Windroostheater. De leerlingen treden op voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Zo kunnen ze laten zien waar ze op school zoal mee bezig zijn. De leerlingen worden in groepen ingedeeld en de optredens vinden onder schooltijd plaats.